Služby

Zákonné školenie na mieru

V spolupráci s našimi odbornými partnermi, alebo priamo so zamestnancami Vašej organizácie, pripravíme e-learningové prostredie pre realizáciu školení zo zákona – najmä BOZP / PO – v súlade s platnou legislatívou.

Bežné kurzy nestačia?

Ponuka je určená pre podnikateľov, spoločnosti a pre tých, ktorí majú atypické prevádzky (napríklad priemyselné prevádzky, výrobné podniky, školy, obce atp.) Z čoho plynú špecifické povinnosti na zabezpečenie školskej v BOZP alebo PO.

Kurzy BOZP, PO na mieru

Pripravíme kurzy bezpečnosti práce a požiarnej ochrany, ktoré budú presne spĺňať Vaše špecifické potreby a požiadavky.

Certifikovaný systém

Naše e-learningové riešenie je pripravené splniť potrebné požiadavky po stránke technickej i právnej.

Na Slovenskom trhu sme už získali certifikáciu od NIP (Národný inšpektorát práce) pre dodávku kurzov pre spoločnosť Falck SK.

Naši odborní partneri

Radi by sme Vám odporučili našich partnerov z oblasti BOZP, PO – bez provízie a nezáväzne.

Pre Českú republiku

J.K. Group

Pre Slovenskú republiku

Falck Fire Services a.s.

Nepodceňujte školenia zo zákona

Pokuty a sankcie za neplnenie povinností v oblasti BOZP plynú z ustanovení Zákona o inšpekcii práce č. 251/2005 Sb. v pl. zn. (např. § 28, § 30, § 31, § 33, § 67, § 68) môžu dosiahnuť až 10 000 000 Kč v ČR alebo až 200 000 € (zákon č.125/2006 Zákon o inšpekcii práce) v SR.

Vyše 46 tisíc kontrol za 216 miliónov korún na pokutách – to je bilancia Štátneho úradu inšpekcie práce za rok 2014 v Českej republike.

Zaujali sme Vás?

Radi zodpovieme Vaše otázky.

Telefon: +421 221 201 102