Netventic Learnis

Vlastnosti LMS systému Learnis

Starostlivo vyvážený mix funkcionality, v ktorom nič nechýba a tiež nič neprebýva.

Všetky Tvorba kurzov Testovanie Certifikácia Reporting a riadenie Užívatelia Oprávnenia a bezpečnosť Komunikácie a notifikácia User Experience Integrácia a výmena dát E-learningový portál Systém Training Site

Návrhár kurzov

Vytvorte profesionálne vyzerajúce, multimediálne e‑learningové kurzy priamo v prostredí LMS systému. Do kurzu vložte testy a pripojte diskusné fórum.

Ukáž viac Ukáž viac Ukáž viac Ukáž viac

Tvorba testov

Aplikácia ponúka bohaté možnosti tvorby a nastavenia testov. Aj cez to je zostavenie testu rýchle a nekladie veľké nároky na obsluhu.

Ukáž viac Ukáž viac Ukáž viac

Reporty

14 predpripravených reportov je Vám ihneď k dispozícii a obsahuje najdôležitejšie dáta týkajúce sa kurzov, testov a užívateľov.

Ukáž viac Ukáž viac Ukáž viac Ukáž viac Ukáž viac

Řiadiace panely

Získajte prístup k najviac používaných nástrojom a najdôležitejším dátam ihneď po prihlásení do Administrácia.

Ukáž viac Ukáž viac Ukáž viac Ukáž viac Ukáž viac

Vystavenie certifikátu

Úspešným absolventom kurzov je možné vystaviť certifikáty v plne automatickom alebo aj manuálnom režime.

Ukáž viac Ukáž viac Ukáž viac

Knižnica kurzov

Účastníci kurzov môžu prechádzať alebo prehľadávať kurzy, ktoré si chcú alebo musia zapísať. V knižnici tiež vidí, ktoré kurzy už študujú a ktoré už dokončili.

Ukáž viac

Prehrávač kurzov

Všetok e-learningový obsah je účastníkom kurzu zobrazovaný pomocou prehľadného prehrávača. Užívateľ sa môže pohybovať v obsahu kurzu pomocou navigačných prvkov.

Ukáž viac Ukáž viac Ukáž viac Ukáž viac Ukáž viac

Užívateľské role

Role sú kľúčom k tomu, čo užívateľ v systéme môže. Learnis ponúka pohodlný spôsob správy užívateľských rolí – študentov, trénerov, správcov a tiež vlastných [1].

Ukáž viac Ukáž viac

Osnova kurzu

Obsah kurzu je možné rozdeliť na menšie časti – lekcie – čím vznikne osnova kurzu, ktorá môže byť plochá alebo stromová.

Ukáž viac

Okamžité publikovanie

Práve vytvorené kurzy môžu byť publikované okamžite. Čiastkové úpravy obsahu kurzu, možno tiež zverejniť ihneď.

Ukáž viac

Learning Path

Definujte politiku učebnej cesty v rámci obsahu kurzu (medzi lekciami). Spojte dohromady viac kurzov do logických skupín a vytvorte tak vzdelávací plán, ktorý môžu ľudia nasledovať.

Ukáž viac

Vizuálny editor (WYSIWYG)

Nemusíte vedieť HTML, CSS ani JavaScript. Do obsahu kurzu je možné pohodlne vkladať texty a tabuľky vrátane formátovania, obrázkov, videí atď. Výstup ihneď vidíte na obrazovke.

Ukáž viac

Úpravy obrázkov

Základné úpravy obrázkov (zmena veľkosti, orez, otočenie, prevrátenie, optimalizácia pre web) je možné vykonať priamo v prostredí aplikácie. Možno tak bez námahy ladiť vzhľad obrázkov priamo v kurze a hlavne - nepotrebujete žiadny grafický editor.

Ukáž viac

Video a vložený obsah

Obsah kurzov je možné okrem obrázkov a textov doplniť o multimediálne prvky - flashové animácie, video z YouTube, vložiť slidy z prezentácie (přez, SlideShare) či audio nahrávky a pod.

Ukáž viac

Lokalizácia aplikácie

Celá aplikácia je plne lokalizovaná do niekoľkých jazykov. Okrem češtiny a slovenčiny je k dispozícii aj angličtina, ruština a nemčina.

Ukáž viac Ukáž viac Ukáž viac Ukáž viac Ukáž viac

Jazykové reťazce

Všetky texty v aplikácii je možné upraviť pomocou rozhrania pre správu jazykových reťazcov [1].

Ukáž viac Ukáž viac

Personalizácie

Prispôsobiteľné užívateľské rozhranie Vám umožní pracovať Vaším spôsobom. Flexibilný layout umožňuje zapínať a vypínať panely a meniť ich šírku, skrývať navigačné menu aj nástrojovú lištu.

Ukáž viac

Zabezpečený prístup (HTTPS)

Netventic Learnis podporuje zabezpečenú komunikáciu pomocou HTTPS protokolu šifrovanú pomocou SSL certifikátu [1] [2].

Kontextová nápoveda

Vstavaná kontextová pomoc obsahuje informácie a návody k miestu v aplikácii, kde sa práve nachádzate. Vďaka tomu je nájdenie pomocníka jednoduché a rýchle.

Ukáž viac

Dátové pohľady

Prácu s väčším množstvom dát uľahčí správcom možnosť uloženia nastavenia výpisu dát (radenie, filter, stránkovanie, viditeľnosť a poradie stĺpcov) ako pohľad. Medzi pohľady možno pohodlne prepínať.

Ukáž viac Ukáž viac Ukáž viac

Systémové dátové pohľady

Väčšina komponentov má predpripravené dátové pohľady, ktoré možno začať ihneď využívať.

Ukáž viac

Spolupráca na tvorbe obsahu

Pomocou systému spôsobom možno transparentne nastaviť mnoho spôsobov spolupráce viac ľudí. Od plného zdieľanie po celkom individuálny politiku, kedy kurz spravuje iba jediná osoba.

Správa oprávnení

Udeľovanie prístupu na úrovni kurzov či iných položiek je ľahké. Umožnia správcom s istotou publikovať iba pre užívateľov, ktorým je kurz určený.

Ukáž viac Ukáž viac Ukáž viac

Predvolené povolenia komponenty(DPSC)

Robustný systém oprávnenia, prístupný iba vlastníkovi aplikácie, umožňuje prekonfigurovať pravidlá oprávnení na mieru požiadavkám Vašej organizácie [1].

Ukáž viac

Užívateľské skupiny

Veľký počet účastníkov e-learningového vzdelávania uľahčujú zvládnuť užívateľské skupiny, ktoré môžu kopírovať reálnu štruktúru organizácie (napríklad ročníky a triedy v škole, oddelenie vo firme).

Ukáž viac Ukáž viac Ukáž viac

Self-Sign Up

Umožnite študentom, aby sa mohli sami registrovať do systému. Ušetríte si tak prácu so zadávaním údajov pri tvorbe databázy študentov.

Ukáž viac

Zabudnuté heslo

Pre prípad zabudnutého užívateľského hesla je možné požiadať o jeho resetovanie pomocou formulára, ktorý je automaticky spracovaný systémom.

Ukáž viac

Intuitívne užívateľské rozhranie

Jednoduché použitie, spokojní užívatelia a rýchle zaškolenie nových správcov je možné vďaka intuitívnemu rozhraniu, ktoré zvládne použiť študent a učiteľka základnej školy, ale aj človek, ktorý do aplikácie vstupuje raz za uhorský rok.

Diskusné fórum

Fórum obsahuje jednotlivé témy. Diskusia je možné pripojiť priamo ku kurzu. Fórum môže byť moderované alebo s prístupom obmedzeným iba pre určitých užívateľov.

Ukáž viac Ukáž viac Ukáž viac Ukáž viac Ukáž viac Ukáž viac

Import študentov z CSV

Účty pre účastníkov kurzov je možné vytvoriť hromadne pomocou importu z CSV.

Ukáž viac

Šablónovací systém

Dosiahnuť 100% vzhľad jednotný s Vašou značkou a ovplyvníť tak všetko, čo Vaši užívatelia vidia v priebehu štúdia v Training Site, alebo na e-learningovom portále dá pomocou šablón v PHP a CSS štýlom [6].

Rýchle odozvy

Aplikácia je optimalizovaná pre rýchle odozvy pomocou mnohých špeciálnych techník ako na strane frontende (AJAX, minifikace a spojenie JS, image sprites) tak aj na strane backendu a generuje tak nízku záťaž [7].

Systémové notifikácia

Systém rozosiela používateľom e-mailové notifikácie a umožňuje tak napríklad resetovať heslo alebo informuje o registrácii nového študenta.

Podpora pre mobilné zariadenia

E-learningový obsah je vďaka technológii HTML5 dostupný kedykoľvek a kdekoľvek, na akékoľvek zariadenie, ako je napríklad tablet.

Import SCORM

Importujte kurzy vytvorené v Articulate Storyline alebo Adobe Captivate alebo zakúpené hotové SCORM-kompatibilný kurzy vo formáte SCORM 1.2 a 2004

Ukáž viac Ukáž viac Ukáž viac

Import z PPT

Obsah kurzov možno tiež importovať z existujúcich dokumentov - prezentácií v PowerPointu, OpenOffice nebo LibreOffice.

Ukáž viac Ukáž viac UUkáž viac

Active Directory

Synchronizujte používateľské účty z Vášho centrálneho adresára do LMS systému. Automaticky a zabezpečene [1].

Šifrovanie a ochrana hesiel

Heslá sú do databázy ukladané šifrovane a aplikácia ich nikdy neposiela e-mailom ako plain text.

Google Analytics

Pre potreby webovej analytiky – sledovanie návštevnosti a správanie študentov je integrovaná služba Google Analytics.

Ukáž viac

Optimalizácia pre tlač

Relevantné časti aplikácie, napríklad výpisy dát, výsledky testov, reporty a obsahovej stránky, sú optimalizované pre tlač na tlačiarni a do PDF.

Ukáž viac

Fulltextové vyhľadávanie

Užívatelia môžu hľadať dáta v systéme podľa svojho oprávnenia. Študenti hľadajú najmä v obsahu kurzov a správcovi v dátach ako je adresár študentov a pod.

Ukáž viac

Export dát

Dáta je možné exportovať na ďalšie spracovanie do iných aplikácií, napríklad do Excelu alebo iného tabuľkového procesora (Open Office, Libre Office).

Ukáž viac

Ukazovateľ priebehu kurzu

Pomocou unikátneho ukazovatele nastudovanosti kurzu získate informácie o priebehu vzdelávania na úrovni konkrétneho kurzu alebo i jednotlivých účastníkov.

Ukáž viac Ukáž viac Ukáž viac

Ochrana proti podvádzanie

Zamedzte podvádzanie u testov zamiešaním otázok a odpovedí, nastavte náhodné generovanie vybraných otázok alebo obmedzte prístupu len z určených IP adries.

Knižnica médií

Centrálne úložisko súborov – obrázkov, zvukov, fotiek, videí, prezentácií, PDF atď. – s možnosťou triedenia do priečinkov. Knižnica podporuje štandardný systém oprávnenia.

Ukáž viac Ukáž viac Ukáž viac Ukáž viac

Databázy otázok

Databáza otázok slúži pre dynamické a náhodné generovanie testov. Pre prehľadnosť je možné otázky radiť do zložiek.

Ukáž viac Ukáž viac Ukáž viac

Zadanie

Zadávajte úlohy k vypracovaniu za definovaných podmienok v rámci kurzu. Určite termín odovzdania prác, maximálna veľkosť súboru a požadovaný typ.

Ukáž viac Ukáž viac Ukáž viac

Prílohy lekcií

K ľubovoľnej lekciu je možné pripojiť súbory ako prílohy. Prílohy sú zobrazené pod obsahom lekcie ako odkazy na stiahnutie.

Ukáž viac

Hromadný e-mailing

Rozosielajte užívateľom pozvánky do kurzov, upozornenia na expirácie certifikátov, avíza o začatí a ukončení kurzu alebo iné správy bez obmedzenia množstva [1] [3].

Šablóny správ

Obsah a vzhľad správ je možné upraviť pomocou šablón.

Ukáž viac Ukáž viac

Revízia obsahu

Systém automaticky ukladá akúkoľvek zmenu, ktorú urobíte v obsahu kurzov, webových stránok, článkov a pod. K starším verziám sa dá v prípade potreby kedykoľvek vrátiť.

Ukáž viac

Undo / Redo

Vstavaný WYSIWYG editor umožňuje vziať späť vykonané zmeny alebo ich opäť vykonať.

Ukáž viac

Hromadný upload

Kedykoľvek potrebujete nahrať na server viac ako jeden súbor, oceníte možnosť označiť ľubovoľné množstvo súborov k pridania.

Ukáž viac

Upload veľkých súborov

Nahrávanie súborov o veľkosti až niekoľko GB vás umožní nahrávať videá vo vysokom rozlíšení alebo iné veľké súbory [4].

Ukáž viac

Matematické rovnice

Podpora pre vkladanie matematických rovníc priamo z WYSIWYG editore [1].

Ukáž viac

Výsledky testov

Všetky testové výsledky sú ukladané do databázy, kde ich možno neskôr prehľadne prezerať a vyhodnocovať.

Ukáž viac Ukáž viac Ukáž viac

Automatické vyhodnotenie testov

Systém automatického vyhodnocovania výsledkov testov Vám uľahčia obrovské množstvo rutinnej práce.

Ukáž viac

Manuálne vyhodnotenie testov

Pre špeciálne prípady je možné vyhodnotenie testu prepnúť do manuálneho režimu alebo vykonať manuálnu korekciu automaticky vyhodnoteného testu.

Ukáž viac Ukáž viac

10 typov otázok

Jedna správna odpoveď, Viac správnych odpovedí, Áno / Nie, Spojovačky, Audio, WordBox, Presná odpoveď, Preklad / Synonymá, Označenie oblasti na obrázku, Voľná odpoveď.

Viac informácií

Druhy testových otázok

Zostavte si test z 10 typov otázok, ktoré sú k dispozícii.

Jedna správna odpoveď

Otázka s ľubovoľným počtom odpovedí, z ktorých je len jedna správna.

Viac správnych odpovedí

Otázka s ľubovoľným počtom odpovedí, z ktorých je akýkoľvek počet otázok správnych.

Ano / ne

Áno / Nie

Otázka ktorá má odpovede - Áno (pravda) alebo Nie (nepravda).

Spojovačka

Spojovačky

Spojenie zodpovedajúcich slov alebo fráz pomocou drag & drop.

E-learning - audio, zvuk, mluvené slovo

Audio

Prehranie audio nahrávky, počúvanie zvukov. Prehrávanie mnohých formátov ako jako mp3, ogg, wav, aac atd.

Doplňovačka

Doplňovačka

Doplnenie chýbajúcich slov v texte

Přesná odpověď

Presná odpoveď

Otázka s presne definovanou odpoveďou.

Překlad, synonyma

Preklad / synonymá

Vytvoria 2 zoznamy slov alebo fráz. V jednom z nich sa obsah zobrazí až po kliknutí.

Oblast na obrázku (Hotspot)

Označenie oblasti na obrázku

Správne alebo chybné označenie vymedzenej oblasti na obrázku - slepá mapa.

Volná odpověď

Voľná odpoveď

Otázka, na ktorú možno odpovedať vlastnými slovami.

Databáza Študentov

Databáza študentov ponúka špecifické nástroje, ako je detailný karta študenta, možnosť hľadať záznamy podľa abecedy atď.

Ukáž viac Ukáž viac Ukáž viac

Administrátori

Pre vyššiu bezpečnosť systému a elimináciu chyby pri zadávaní používateľských účtov, sú administrátorské účty sú od študentských úplne oddelené.

Ukáž viac Ukáž viac

Review testu

Po dokončení testu sa študent môže pozrieť, ako v teste zodpovedal. Rozsah zobrazovaných informácií možno nastaviť vo vlastnostiach teste.

Ukáž viac

Výpis kurzov

Správcovi kurzov majú k dispozícii prehľadný zoznam kurzov, ktorý im umožní používať všetky dostupné nástroje pre správu kurzov.

Ukáž viac Ukáž viac Ukáž viac Ukáž viac

Šablóny certifikátov

Vzhľad vystavených certifikátu je možné prispôsobiť pomocou šablóny.

Ukáž viac

Moje certifikáty

Študenti môžu vidieť certifikáty, ktoré im boli vystavené, priamo v Training Site.

Ukáž viac

Moje výsledky testov

Študenti môžu vidieť svoje testové výsledky priamo v Training Site. Odtiaľ tiež môžu testový pokus zobraziť a pripomenúť si, ako odpovedali.

Ukáž viac Ukáž viac Ukáž viac

Vlastné riadiace panely

Panely možno vytvárať nové alebo upraviť už existujúce a plne ich tak prispôsobiť Vašim požiadavkám.

Ukáž viac Ukáž viac Ukáž viac Ukáž viac

Řadenie dát

Dáta vo výpisoch možno radiť vzostupne / zostupne podľa ľubovoľného stĺpca.

Ukáž viac

Filtrovanie dát

Prepracované filtrovanie dát podľa ľubovoľných parametrov Vám umožní zobraziť len tie záznamy, ktoré Vás zaujímajú

Ukáž viac Ukáž via

Dynamické stĺpce

Stĺpce vo výpisoch dát možno zobraziť alebo skryť. Navyše si ich môžete zarovnať vpravo, vľavo alebo na stred.

Ukáž viac Ukáž viac Ukáž viac

Vlastné (Ad-hoc) reporty

Takmer všetky dáta môžete analyzovať v reálnom čase a vytvárať si vlastné zostavy pomocou dátových pohľadov a dynamických grafov.

Ukáž viac

Real-time reporting

Všetky reporty, dashboardy a dátové pohľady zobrazujú dáta v reálnom čase, bez akéhokoľvek oneskorenia.

Pre absolútny prehľad o priebehu vzdelávania môžete tvoriť vlastné reporty.

Aplikácia podporuje všetky základné typy grafov. Môžete tiež nastaviť veľkosť a rozlíšenie grafov.

Video

1 – Reporting a živé grafy | 2 – Úprava dashboardu na mieru

Playlist obsahuje 2 videá, ktoré Vám predstaví ako ľahké je používať predpripravené reporty, ako vytvárať reporty na mieru nad živými dátami za pomoci vlastných grafov a ako vytvárať vlastné dashboardy v LMS Learnis.

Zobraziť viac videí

Inštalátor aplikácie

Inštalátor stiahnuteľnej verzie Vás v niekoľkých krokoch prevedie rozbalením balíčka, inicializáciou databázy a zadaním hesla k hlavnému účtu [5].

Ukáž viac Ukáž viac

Formuláre

Dynamické formuláre umožňujú odoslať dáta na e-mail, zapísať dáta do databázy a môžu byť naviazané na business logiku. Formuláre je možné vložiť do ľubovoľnej stránky webu [1].

Ukáž viac Ukáž viac

Odoslanie formulára

Zobrazuje dáta z odoslaných formulárov, ak sú nastavené na ukladanie do systémových tabuliek [1].

Stránky

Editácie štruktúry webu a obsahu a nastavenie jednotlivýh webových stránok vrátane vzhľadu, URL a SEO [1].

Ukáž viac

Šablóny stránok

Pre zjednodušenie vytváranie nových stránok, je možné použiť šablóny stránok, ktoré slúžia vzor pre nové stránky [1].

Ukáž viac

Master page

Výsledná stránka je zložená z master page a page layoutu. Master page definuje použitú PHP šablónu a webparty pre hlavičku a pätičku (typicky) [1].

Ukáž viac

Page layout

Výsledná stránka je zložená z master page a page layoutu. Page layout definuje použitú PHP šablónu a webparty rozloženia obsahu stránky [1].

Ukáž viac

Prílohy stránky

K ľubovoľnej stánke je možné pripojiť prílohy [1].

Ukáž viac

Články a novinky

Publikujte články a novinky na Váš web. Články sú radené chronologicky a možno ich vypísať ako blog, novinky, tlačové správy a pod [1].

Ukáž viac

Galéria

Vytvorte pútavé galérie a vkladajte ich do webových stránok [1].

Ukáž viac

Súbory na stiahnutie

Vytvorte zoznamy súborov na stiahnutie, ktoré môžu byť vložené do ľubovoľnej webovej stránky [1].

Ukáž viac

Ankety

Vytvorte anketu a vložte ju na web získajte tak feedback od Vašich návštevníkov [1].

Ukáž viac

Banery

Vytvorte bannery a banerové polochy, ktoré ich budú zobrazovať na webe [1].

Ukáž viac

Kontaktný formulár

Predpripravený kontaktný formulár vložený do stránky kontakty [1].

Ukáž viac

Mapa stránok

Umožňuje automaticky vygenerovať mapu stránok a zobraziť ju webe [1].

Komponenty

Rozhranie pre správu systémových komponentov [1].

Ukáž viac

Nastavenie

Rozhranie pre nastavenie systému [1].

Ukáž viac

Websites

Rozhranie pre správu vlastností website [1].

Ukáž viac Ukáž viac Ukáž viac

Poznámky

  1. Táto funkcionalita nie je súčasťou štandardného cloudového riešenia a vyžaduje aktiváciu. Pre viac informácií nás kontaktujte.
  2. Prenájom SSL certifikátu je za príplatok. Viac pozri cenník.
  3. Vyžaduje externé SMTP server. Možno použiť aj napríklad s Gmail účtom, Zoznam e-mailom atď. Podporuje TLS.
  4. Predvolený limit je 200 MB. Pre navýšenie limitu v cloude kontaktujte podporu.
  5. Táto funkcionalita je dostupná len pre stiahnuteľnou verziu.
  6. Úprava šablón vyžaduje priamy prístup k súborom. V cloudovom riešení ju prevedie náš team v rámci služby přizpůsobení zdarma.
  7. Stiahnite si report o výkone a testovanie aplikácie (anglicky).
 

E-learningové portály

Netventic riešenie ponúka možnosť vytvorenia a správy ľubovoľnej webovej prezentácie (e-learningový portál, komerčné prezentácie, projektový web atp.) A alebo rozšírenia o redakčný a publikačný systém.

Viac o e-learningových portáloch

Zaujali sme Vás?

Radi zodpovieme Vaše otázky.

Telefon: +421 221 201 102