E-learningové kurzy zadarmo

Získajte online kurzy zadarmo s ľubovoľnou licenciou LMS systému Learnis.

Ponuka hotových on-line kurzov vo formáte SCORM zadarmo

E-learningové kurzy Microsoft Office 2010 CZ základné

Logo

Kód položky: EK32 | Formát: SCORM 2004

Kurzy sú určené na získanie základných znalostí pri práci s programami MS Office.

Cenovo zvýhodnený balík obsahuje tieto kurzy:
Microsoft Word 2010 CZ, Microsoft Excel 2010 CZ, Microsoft PowerPoint 2010 CZ a Microsoft Outlook 2010 CZ.

€6 / mes. / užívateľ
alebo
zadarmo na prenájom LMS Learnis

E-learningové kurzy Microsoft Office 2010 CZ základné + pokročilý

Logo

Kód položky: EK33 | Formát: SCORM 2004

Kurzy sú určené pre získanie základných a pokročilých znalostí pri práci s programami MS Office.

Cenovo zvýhodnený balík obsahuje tieto kurzy:
Microsoft Word 2010 CZ, Microsoft Word 2010 CZ - pokročilý, Microsoft Excel 2010 CZ, Microsoft Excel 2010 CZ - pokročilý, Microsoft PowerPoint 2010 CZ a Microsoft Outlook 2010 CZ.

€8 / mes. / užívateľ
alebo
zadarmo na prenájom LMS Learnis

E-learningové kurzy Microsoft Office 2007 CZ základní

Logo

Kód položky: EK30 | Formát: SCORM 2004

Kurzy sú určené na získanie základných znalostí pri práci s programami MS Office.

Cenovo zvýhodnený balík obsahuje tieto kurzy:
Microsoft Word 2007 CZ, Microsoft Excel 2007 CZ, Microsoft PowerPoint 2007 CZ a Microsoft Outlook 2007 CZ.

€6 / mes. / užívateľ
alebo
zadarmo na prenájom LMS Learnis

E-learningové kurzy Microsoft Office 2007 CZ CZ základné + pokročilý

Logo

Kód položky: EK31 | Formát: SCORM 2004

Kurzy sú určené pre získanie základných a pokročilých znalostí pri práci s programami MS Office.

Cenovo zvýhodnený balík obsahuje tieto kurzy:
Microsoft Word 2007 CZ, Microsoft Word 2007 CZ - pokročilý, Microsoft Excel 2007 CZ, Microsoft Excel 2007 CZ - pokročilý, Microsoft PowerPoint 2007 CZ a Microsoft Outlook 2007 CZ.

€8 / mes. / užívateľ
alebo
zadarmo na prenájom LMS Learnis

E-learningové kurzy Microsoft Office 2003 CZ základné

Logo

Kód položky: EK34 | Formát: SCORM 2004

Kurzy sú určené na získanie základných znalostí pri práci s programami MS Office.

Cenovo zvýhodnený balík obsahuje tieto kurzy:
Microsoft Word 2003 CZ, Microsoft Excel 2003 CZ, Microsoft PowerPoint 2003 CZ a Microsoft Outlook 2003 CZ.

€6 / mes. / užívateľ
alebo
zadarmo na prenájom LMS Learnis

E-learningové kurzy OpenOffice.org základné + pokročilý, Thunderbird

Logo

Kód položky: EK35 | Formát: SCORM 2004

Kurzy sú určené na získanie základných znalostí pri práci s programami z balíku OpenOffice.org 3

Cenovo zvýhodnený balík obsahuje tieto kurzy:
OpenOffice.org Writer, OpenOffice.org Calc, OpenOffice.org Impress, OpenOffice.org Writer - pokročilý, OpenOffice.org Calc - pokročilý a navíc kurz Mozilla Thunderbird.

€8 / mes. / užívateľ
alebo
zadarmo na prenájom LMS Learnis

E-learningové kurzy Softskills

Logo

Kód položky: EK36 | Formát: SCORM 2004

Balíček 2 e-learningových kurzov z oblasti mäkkých zručností.

Cenovo zvýhodnený balík obsahuje tieto kurzy:
Etiketa a Manipulácia.

€3 / mes. / užívateľ
alebo
zadarmo na prenájom LMS Learnis

E-learningové kurzy Podnikanie v kocke

Logo

Kód položky: EK29 | Formát: SCORM 2004

Ucelený balík e-learningových kurzov pokrýva všetky hlavné oblasti, s ktorými sa podnikateľ môže stretnúť. Či už sa jedná o základy anglického jazyka, ekonómia, rôznych foriem pomoci v podnikaní, podnikanie fyzické osoby aj založenie obchodnej spoločnosti, obchodnú činnosť, IT a nezabúda ani psychológiu podnikateľov.

Cenovo zvýhodnený balík obsahuje tieto kurzy:
Základy podnikania, Základy obchodu, Základy ekonómie, Základy všeobecnej a technickej angličtiny, Základy IT a Formy podpory v podnikaní.

€6 / mes. / užívateľ
alebo
zadarmo na prenájom LMS Learnis

E-learningový kurz Microsoft Word 2010 CZ

Logo

Kód položky: EK9 | Formát: SCORM 2004

Tento kurz je určený pre získanie základných znalostí pri práci s programom MS Word.

€2 / mes. / užívateľ
alebo
zadarmo na prenájom LMS Learnis

E-learningový kurz Microsoft Excel 2010 CZ

Logo

Kód položky: EK10 | Formát: SCORM 2004

Tento kurz je určený pre získanie základných znalostí pri práci s programom MS Excel.

€2 / mes. / užívateľ
alebo
zadarmo na prenájom LMS Learnis

E-learningový kurz Microsoft PowerPoint 2010 CZ

Logo

Kód položky: EK11 | Formát: SCORM 2004

Tento kurz je určený pre získanie základných znalostí pri práci s programom MS PowerPoint.

€2 / mes. / užívateľ
alebo
zadarmo na prenájom LMS Learnis

E-learningový kurz Microsoft Outlook 2010 CZ

Logo

Kód položky: EK12 | Formát: SCORM 2004

Tento kurz je určený pre získanie základných znalostí pri práci s programom MS Outlook.

€2 / mes. / užívateľ
alebo
zadarmo na prenájom LMS Learnis

E-learningový kurz Microsoft Word 2010 CZ - pokročilý

Logo

Kód položky: EK19 | Formát: SCORM 2004

Tento kurz je určený pre získanie pokročilých znalostí pri práci s programom MS Word.

€2 / mes. / užívateľ
alebo
zadarmo na prenájom LMS Learnis

E-learningový kurz Microsoft Excel 2010 CZ - pokročilý

Logo

Kód položky: EK20 | Formát: SCORM 2004

Tento kurz je určený pre získanie pokročilých znalostí pri práci s programom MS Excel.

€2 / mes. / užívateľ
alebo
zadarmo na prenájom LMS Learnis

E-learningový kurz Microsoft Word 2007 CZ

Logo

Kód položky: EK1 | Formát: SCORM 2004

Tento kurz je určený pre získanie základných znalostí pri práci s programom MS Word.

€2 / mes. / užívateľ
alebo
zadarmo na prenájom LMS Learnis

E-learningový kurz Microsoft Excel 2007 CZ

Logo

Kód položky: EK2 | Formát: SCORM 2004

Tento kurz je určený pre získanie základných znalostí pri práci s programom MS Excel.

€2 / mes. / užívateľ
alebo
zadarmo na prenájom LMS Learnis

E-learningový kurz Microsoft PowerPoint 2007 CZ

Logo

Kód položky: EK3 | Formát: SCORM 2004

Tento kurz je určený pre získanie základných znalostí pri práci s programom MS PowerPoint.

€2 / mes. / užívateľ
alebo
zadarmo na prenájom LMS Learnis

E-learningový kurz Microsoft Outlook 2007 CZ

Logo

Kód položky: EK4 | Formát: SCORM 2004

Tento kurz je určený pre získanie základných znalostí pri práci s programom MS Outlook.

€2 / mes. / užívateľ
alebo
zadarmo na prenájom LMS Learnis

E-learningový kurz Microsoft Word 2003 CZ

Logo

Kód položky: EK5 | Formát: SCORM 2004

Tento kurz je určený pre získanie základných znalostí pri práci s programom MS Word.

€2 / mes. / užívateľ
alebo
zadarmo na prenájom LMS Learnis

E-learningový kurz Microsoft Excel 2003 CZ

Logo

Kód položky: EK6 | Formát: SCORM 2004

Tento kurz je určený pre získanie základných znalostí pri práci s programom MS Excel.

€2 / mes. / užívateľ
alebo
zadarmo na prenájom LMS Learnis

E-learningový kurz Microsoft PowerPoint 2003 CZ

Logo

Kód položky: EK7 | Formát: SCORM 2004

Tento kurz je určený pre získanie základných znalostí pri práci s programom MS PowerPoint.

€2 / mes. / užívateľ
alebo
zadarmo na prenájom LMS Learnis

E-learningový kurz Microsoft Outlook 2003 CZ

Logo

Kód položky: EK8 | Formát: SCORM 2004

Tento kurz je určený pre získanie základných znalostí pri práci s programom MS Outlook.

€2 / mes. / užívateľ
alebo
zadarmo na prenájom LMS Learnis

E-learningový kurz OpenOffice.org Writer

Logo

Kód položky: EK13 | Formát: SCORM 2004

Tento kurz je určený pre získanie základných znalostí pri práci s programom OpenOffice.org Writer.

€2 / mes. / užívateľ
alebo
zadarmo na prenájom LMS Learnis

E-learningový kurz OpenOffice.org Calc

Logo

Kód položky: EK14 | Formát: SCORM 2004

Tento kurz je určený pre získanie základných znalostí pri práci s programom OpenOffice.org Calc.

€2 / mes. / užívateľ
alebo
zadarmo na prenájom LMS Learnis

E-learningový kurz OpenOffice.org Impress

Logo

Kód položky: EK15 | Formát: SCORM 2004

Tento kurz je určený pre získanie základných znalostí pri práci s programom OpenOffice.org Impress.

€2 / mes. / užívateľ
alebo
zadarmo na prenájom LMS Learnis

E-learningový kurz Mozilla Thunderbird

Logo

Kód položky: EK16 | Formát: SCORM 2004

Tento kurz je určený pre získanie základných znalostí pri práci s programom Mozilla Thunderbird.

€2 / mes. / užívateľ
alebo
zadarmo na prenájom LMS Learnis

E-learningový kurz Microsoft Word 2007 CZ - pokročilý

Logo

Kód položky: EK17 | Formát: SCORM 2004

Tento kurz je určený pre získanie pokročilých znalostí pri práci s programom MS Word.

€2 / mes. / užívateľ
alebo
zadarmo na prenájom LMS Learnis

E-learningový kurz Microsoft Excel 2007 CZ - pokročilý

Logo

Kód položky: EK18 | Formát: SCORM 2004

Tento kurz je určený pre získanie pokročilých znalostí pri práci s programom MS Excel.

€2 / mes. / užívateľ
alebo
zadarmo na prenájom LMS Learnis

E-learningový kurz OpenOffice.org Writer - pokročilý

Logo

Kód položky: EK21 | Formát: SCORM 2004

Tento kurz je určený pre získanie pokročilých znalostí pri práci s programom OpenOffice.org Writer.

€2 / mes. / užívateľ
alebo
zadarmo na prenájom LMS Learnis

E-learningový kurz OpenOffice.org Calc - pokročilý

Logo

Kód položky: EK22 | Formát: SCORM 2004

Tento kurz je určený pre získanie pokročilých znalostí pri práci s programom OpenOffice.org Calc.

€2 / mes. / užívateľ
alebo
zadarmo na prenájom LMS Learnis

E-learningový kurz Základy obecné a technické angličtiny

Kód položky: EK23 | Formát: SCORM 2004

Vzdelávací kurz poskytne určitú jazykovú výbavu v anglickom jazyku potrebnú nielen pre všeobecnú komunikáciu a rozšírenie znalostí, ale aj zvýšenie odborného využitie pri vzdelania a v každodennej praxi v zamestnaní. Súčasťou kurzu je zoznámenie nielen s všeobecnou angličtinou, ale aj odbornú (Technical and Business).

€2 / mes. / užívateľ
alebo
zadarmo na prenájom LMS Learnis

E-learningový kurz Základy ekonomie

Kód položky: EK24 | Formát: SCORM 2004

Vzdelávací kurz svojím rozsahom pokrýva základy ekonómie, financovania, účtovných a daňových väzieb, finančného plánovania, kalkulácie. Dôraz je kladený na všeobecné princípy v ekonómii. Cieľom je doplniť vedomosti absolventov a zefektívniť tak výkon ich profesie.

€2 / mes. / užívateľ
alebo
zadarmo na prenájom LMS Learnis

E-learningový kurz Formy podpory v podnikání

Kód položky: EK25 | Formát: SCORM 2004

Vzdelávací kurz ponúkne informácie o možnosti všeobecnej podpory a tiež pomoci spojené s využitím prostriedkov EÚ. Oboznámi účastníkov s postupom pri spracovaní podnikateľských zámerov a žiadostí o poskytnutie dotácie, zvýhodneného úveru či pôžičky na realizáciu podnikateľského zámeru.

€2 / mes. / užívateľ
alebo
zadarmo na prenájom LMS Learnis

E-learningový kurz Základy podnikání

Kód položky: EK26 | Formát: SCORM 2004

Vzdelávací kurz poskytne prípravu na možné podnikania so zameraním na podnikanie fyzické osoby aj založenie obchodnej spoločnosti. Naučí ich orientáciu v živnostenskom zákone, odpovie na otázky ako založiť podnikanie, pracovať a využívať zákonník práce, zoznámenie s hlavnou podstatou a požiadavky dôchodkového, sociálneho i zdravotného zabezpečenia, načrtne predstavu o obsahu a štruktúre podnikateľského plánu a ako podnikateľský plán spracovávať. Obsah nezabúda ani zákonitosti psychológie podnikateľov.

€2 / mes. / užívateľ
alebo
zadarmo na prenájom LMS Learnis

E-learningový kurz Základy obchodu

Kód položky: EK27 | Formát: SCORM 2004

Vzdelávací kurz predstaví zásady odberateľsko-dodávateľských vzťahov a základné obchodné zručnosti. Naučí riadenie modernej administratívy, napomôže pri rozšírení osobného potenciálu, schopnosti lepšej komunikácie s klientmi, práca v tíme, riešenie rôznych pracovne obchodných situácií. Posilní schopnosť účastníkov k úspechu v oblasti predaja a ponuky svojich produktov. Súčasne vedie k zamysleniu sa nad kreatívnym riešením svojej činnosti.

€2 / mes. / užívateľ
alebo
zadarmo na prenájom LMS Learnis

E-learningový kurz Základy IT

Kód položky: EK28 | Formát: SCORM 2004

Vzdelávací kurz z oblasti IT pripraví na maximálne možné efektívne využívanie PC pri výkone podnikateľskej činnosti. Dôraz je kladený na všeobecné princípy používania PC a ovládanie textového editora MS Word a tabuľkového procesora MS Excel. Cieľom je doplniť vedomosti a pomôcť pri ďalšom používaní neznámych funkcií či ovládania. Kurz ponúkne zoznámenie s operačným systémom Windows, vysvetlí princípy práce s oknami, zložkami a kopírovaním. Obsah ďalej pokrýva používanie prieskumníku, internetu a vyhľadávanie informácií, použitie elektronickej pošty. Veľmi dôležité je doplnenie znalostí v oblasti MS Word a MS Excel, budú prebrané jednotlivé funkcie a prakticky predvedené možnosti časovej úspory pri efektívnejšom využití osobného počítača.

€2 / mes. / užívateľ
alebo
zadarmo na prenájom LMS Learnis

E-learningový kurz Etiketa

Kód položky: EK29 | Formát: SCORM 2004

Vzdelávací kurz sprevádza pravidlami spoločenského kontaktu v obchodné, administratívne sfére aj v každodennom živote. Zahŕňa základné pravidlá, ako je predstavovanie a zdravenie, telefonovanie, spoločenské udalosti, cestovanie a obliekanie. Posilní vaše sebavedomie a istotu v spoločenskom styku a pomôže vašej profesionálny imidž aj dobré osobné povesti.

€2 / mes. / užívateľ
alebo
zadarmo na prenájom LMS Learnis

E-learningový kurz Manipulácia

Kód položky: EK30 | Formát: SCORM 2004

Vzdelávací kurz opisuje techniky, metódy a dôsledky manipulácie. Odlišuje jednotlivé prejavy správania podľa miery etické nekorektnosti a naučia metódam obrany. Oboznámi účastníkov tiež s tým, ako v prijateľnej miere použiť manipuláciu vo svoj prospech.

€2 / mes. / užívateľ
alebo
zadarmo na prenájom LMS Learnis

Platnosť cenníka od 19.8.2013. Všetky ceny sú bez DPH. Sme platcami DPH v Českej republike.


Často kladené otázky:

Nemáme vlastný LMS systém, je to problém?

Nie je. Ak nemáte vlastný riadiaci systém výučby, kam by ste mohli kurzy naimportovať, aby ich mohli účastníci kurzov absolvovať, zaistíme pre vás beh kurzov v našom LMS. V tomto prípade sa nemusíte o nič starať. Týmto spôsobom je možné výhodne prevádzkovať ako prenajaté tak aj zakúpené kurzy.

Možno kurzy vidieť pred zakúpením?

Áno, samozrejme. dáme vám plný prístup do všetkých kurzov pre jednu osobu na dobu až 30 dní. Až potom sa môžete rozhodnúť, či kurzy zakúpiť.

Chcem začať, ako mám postupovať?

Kontaktujte nás, najlepšie so zoznamom počtu licencií jednotlivých kurzov s uvedeným kódom kurzu. V prípade prevádzky u nás vám potom zašleme listinu účastníkov kurzov v Exceli. Na základe týchto dát vám odovzdáme prístupy pre jednotlivých účastníkov kurzov.


Licenčné podmienky

Stiahnuté kurzy nesmie byť pozmeňované ani ďalej šírené žiadnym spôsobom za odplatu ani bezodplatne ďalším subjektom mimo Vašu organizáciu.
V prípade prenájmu kurzov, teda licencie na používateľa sú užívateľské účty neprenosné - jeden účet nesmie využívať viac užívateľov.

Zaujali sme Vás?

Radi zodpovieme Vaše otázky.

Telefon: +421 221 201 102