E-learning

E-learning pre verejný sektor

Udržujte znalosti v obehu. S minimom úsilia.

Naše e-learningové riešenie šetrí čas aj náklady. Pomôže aj Vašej organizácii.

Government

E-learningové školenia zamestnancov

Zistite, čo konkrétne môže elektronické vzdelávanie priniesť Vašej organizácii.

Vzdelávanie zamestnancov

Základom je spoľahlivé riešenie postavené na preverenom LMS systéme Netventic Learnis, ktoré umožňuje ľahko realizovať vzdelávanie a školenia zamestnancov úradu v celej jeho šírke.

Adaptačné kurzy

Proces prispôsobenia sa novým podmienkam uľahčia a urýchlia všetkým zamestnancom kurzy navrhnuté ako pre úplne nových zamestnancov, alebo aj pre prípad preradenie na inú pozíciu.

Školenia povinné zo zákona

Povinné školenia zo zákona (školenie vodičov, BOZP, PO a pod.) Sú oblasťou kde je možné pomocou e-learningu dosiahnuť veľké úspory.

Jazykové kurzy

Nakúpte hotové kurzy výučby cudzích jazykov a ponúknite je Vašim zamestnancom. Výhodou oproti dennej forme je garantovaná kvalita jazykovej výučby, nízka cena a vyšší komfort.

Testovanie znalostí

Automatizované testovanie vedomostí je vysoko efektívny spôsob zistenia reálnych vedomostí konkrétnych zamestnancov podľa ich kompetencie.

Certifikácia kompetencií

Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania a dosiahnutie novej kompetencie pomôže budovať kredit interného vzdelávania a motiváciu zamestnancov sa e-learningu venovať.

Interné školenia

Odovzdávanie a udržanie špecifických pracovných postupov je rovnako dôležité, ako ich vytváranie. Nepodceňujte stratu kľúčového zamestnanca alebo nebezpečenstvo fluktuácie zamestnancov.

Školenia software

Či už sa jedná o MS Office alebo školenie vlastného software za pomocou video tutoriálov (ScreenCast), opäť sa jedná o vhodnú aplikáciu pre e-learning.

Spolupráca a zdieľanie

Tvoríte často rôzne metodické materály a príručky? Možno, že Vaši kolegovia tiež. Zdieľanie dát v centrálnom úložisku LMS systému, podľa nastavených oprávnení, je častá prax.

E-learning pripravený pre nasadenie v prostredí štátnych organizácií

Naše e-learningové riešenie je pripravené pre mestá, obce a iné štátne organizácie a ponúka spoľahlivé e-learningové riešenie pre realizáciu vzdelávania zamestnancov v oblasti verejného sektora.

Najväčšie výhody pre verejný sektor

Medzi najväčšie výhody nášho e-learningového riešenia patrí jednoduchá úprava vzhľadu podľa grafického štýlu, garantovaná telefonická a e-mailová užívateľská podpora, zmluvne garantované parametre, intuitívne ovládanie a vysoká spoľahlivosť a rýchlosť aplikácie.

Cloudové riešenie okamžite k dispozícii

E-learning v cloude môžete mať k dispozícii už za 2 minúty.

Stačí sa registrovať.

E-learning vhodný pre rôzne typy organizácií

Riešenie postavené na LMS Netventic Learnis sme dodali do mnohých organizácií rôznych typov a veľkostí.

3 dôvody pre zavedenie e-learningu vo Vašej organizácii:

1 Ušetrí čas aj peniaze

2 Získate múdrejších zamestnancov

3 Uľahčí zaškolenie a adaptáciu nových zamestnancov

Zaujali sme Vás?

Radi zodpovieme Vaše otázky.

Telefon: +421 221 201 102