E-learning

E-learning pre školy

Moderné vzdelávanie bez starostí. A ľahko.

Naše e-learningové riešenie pomáha pedagógom a študentom na mnohých školách v ČR a SR. Pridajte sa k nim aj vy.

Ponúkame zvýhodnené EDU tarify!

Education

Študenti

Zistite, čo konkrétne môže e-learning priniesť študentom Vašej školy aj ich rodičom.

Dištančné vzdelávanie

Ideálne riešenie domácej prípravy na vyučovanie, pre študentov mimo denné odbory a samozrejme aj pre všetkých ostatných, ktorí sa nemôžu zúčastniť prezenčnej výučby.

Adaptácia nových študentov

Kurzy pomôžu novým študentom aj ich rodičom sa rýchlejšie zorientovať v preberanom učive a ľahšie naskočiť do rozbehnutého vlaku.

Študijné opory, Blended Learning

E-learning je dobre použiteľný ako pomoc alebo doplnok prezenčnej výučby (Blended Learning) a zlepšuje tak kvalitu výučby a študijné výsledky.

Testovanie vedomostí

Automatizované testovanie vedomostí je vysoko efektívny spôsob zistenia reálnych vedomostí konkrétnych študentov.

Odovzdávanie domácich úloh

Medzi časté požiadavky patrí odovzdávanie prác, assignmentů atd. v eleketronickej forme. Centralizované riešenie zabezpečí potrebnú kapacitu, bezpečnosť i zálohovanie lepšie ako e-maily.

Výučba software

Či už sa jedná o tematiku Office, Windows či Linux, výučbu grafických programov alebo webdesignu, opäť sa jedná o vhodnú aplikáciu pre e-learning.

Zamestnanci školy

Zistite, čo konkrétne môže e-learning priniesť Vašim zamestnancom..

Školenia / preškolenia poviné zo zákona

Povinné školenia zo zákona (školenie vodičov, BOZP, PO a pod.) Sú oblasťou kde je možné pomocou e-learningu dosiahnuť veľké úspory časové ako aj finančné.

Interné školenia

Odovzdávanie a udržanie špecifických pracovných postupov je rovnako dôležité, ako ich vytváranie. Nepodceňujte stratu kľúčového zamestnanca alebo nebezpečenstvo fluktuácie zamestnancov.

Spolupráca a zdieľanie

Tvoríte často rôzne výučbové materály? Možno, že Vaši kolegovia tiež. Zdieľanie dát v centrálnom úložisku LMS systému, podľa nastavených oprávnení, je často využívané v praxi práve pre tieto prípady.

E-learning pripravený pre školské prostredie

Vieme, že e-learning v školstve má svoje špecifiká. Ponúkame overené riešenie, ktorého jednoduché použitie zo strany študentov aj pedagógov ho predurčuje k bezproblémovému a rýchlemu zavedeniu bez veľkých nárokov na obsluhu.

Najväčšie výhody pre školy

Moodle alternatíva

Získajte jednoduchší systém s oficiálnou českou podporou bez nutnosti prevádzkovať vo Vašej IT.

Viac informácií a reálnom porovnanie nákladov na vlastníctvo (TOC) komerčného LMS v porovnaní s Moodle a obecne o nasadenie Open Source LMS.

Zobraziť článok

Cloudové riešenie okamžite k dispozícii

E-learning v cloude môžete mať k dispozícii už za 2 minúty.

Stačí sa registrovať.

Vďaka produktu Learnis LMS – riadiacemu systému výučby, interaktívnym flashovým animáciám aj mnohým ďalším študijným oporám sa zvýšil záujem našich žiakov o štúdium matematiky a fyziky. Spolupráca bola vždy flexibilné a spoľahlivé.

— Mgr. Jakub Janča, učiteľ matematiky a fyziky, Základná škola Židlochovice

3 dôvody pre zavedenie e-learningu vo Vašej škole:

1 Zvýši kvalitu a atraktívnosť výučby

2 Umožní každému vlastné tempo štúdia

3 Zníži náklady na kopírovanie učebných materiálov

Zaujali sme Vás?

Radi zodpovieme Vaše otázky.

Telefon: +421 221 201 102