Čo je SCORM?

Čo je to SCORM a na čo sa používa.

SCORM je štandard pre výmenu kurzov

Standard SCORM (Shareable Content Object Reference Model) umožňuje importovať a plnohodnotne používať kurz v ľubovoľnom LMS, ktorý tento štandard podporuje.

Výhody SCORM

Výhody prenosnosti a opätovné použitie vzdelávacích materiálov sú evidentné. Ak si napríklad kúpite hotový kurz z katalógu dodávateľov kuzu, alebo ho budete tvoriť sami v nejakom software pre tvorbu e-learningového obsahu 3. strany, môžete ho nahrať do vášho LMS a všetko bude fungovať.

Distribúcia kurzov vo formáte SCORM

Pozrite sa na použitie formátu SCORM v distribúcii e-learningového kurzu k užívateľom.

Logo

Viac informácií o SCORM na Wikipedii

Zaujali sme Vás?

Radi zodpovieme Vaše otázky.

Telefon: +421 221 201 102