Cenník E-learning 2021

Cenník najčastejších služieb

Pretože naše služby sú vykonávané na mieru na základe Vašich požiadaviek, môžu sa kalkulované ceny mierne líšiť.

O presnej cene Vás vždy informujeme vopred.

Názov služby Cena

Naplnenie obsahu kurzu z dodaných podkladov

Služba obsahuje jednorazové naplnenie textov, tabuliek, obrázkov, videií alebo animácií v rozsahu cca 35 normostrán textu. Obsah je vhodne rozčlenený do jednotlivých lekcií, fotky, grafika a iné prvky sú optimalizované pre web.

Výstupom je kurz v natívnom formáte Learnis LMS, naplnený do Vašej cloudovej inštalácie.

Poznámka: Kurz je tiež možné vyexportovať do SCORM.

€400

Spracovanie e-learningového kurzu, vrátane vzdelávacieho obsahu

Služba zahŕňa prípravu obsahu kurzu podľa zadania – na ľubovoľnú tému * v rozsahu cca 35 normostrán textového obsahu (zodpovedá približne 15-tich hodinám výučby), doplnenie o obrázky fotobanky či zdrojov s vhodným licencovaním (napr. Public license), 3 korektúry obsahovej časti kurzu

Výstupom je kurz v natívnom formáte Learnis LMS, naplnený do Vašej cloudovej inštalácie.

Poznámka: Kurz je tiež možné vyexportovať do SCORM.

* Tému je nutné vopred konzultovať a schváliť garantom obsahu. Extrémne špecializované či odborné témy môže byť problém spracovať.

€2,000

Export kurzu z LMS Learnis do SCORM 2004

Služba obsahuje jednorazovú konverziu kurzu z natívneho formátu Learnis do formátu SCORM a rámcové otestovanie.

Výstupom je balík SCORM (zip), vo verzii SCORM 2004, 4. generácia.

Poznámka: Po dohovore je možné vyexportovať kurz do inej verzie. Cena sa môže líšiť v závislosti od požadovanej verzii. Cenu sme schopní Vám oznámiť dopredu.

€200

Školenia správcov LMS systému Learnis

Školenie v rozsahu 4 hodiny, vrátane cestovných nákladov, maximálne 10 účastníkov.

Väčší počet účastníkov je možné dohodnúť individuálne.

Poznámka: Väčšina našich zákazníkov sa zaobišla bez drahých školení. Všetko sa môžete naučiť z videí a príručky. Kedykoľvek tiež môžete kontaktovať podporu.

€600

Úprava téme LMS systému nad štandardný rozsah

Služba obsahuje vytvorenie grafického návrhu podľa Vašich požiadaviek *, 3 korektúry grafiky, implementáciu grafiky (šablóny)

* V prípade prevádzky v cloude je nutné splniť podmienky na vykonávanie automatických aktualizácií.

€400

Podpora pri inštalácii LMS systému Learnis na vlastný server

Zabezpečenie vysokokvalifikovanej podpory zo strany software engineer / sysadmin / software developer pre úspešnú inštaláciu LMS systému na Váš server..

€600

Podpora Engineering

Zabezpečenie vysokokvalifikovanej podpory zo strany software engineer / sysadmin / software developer pre najzložitejšie incidenty.

€200 / incident

Poskytnutie zálohy klientskych dát

Jednorázové poskytnutie zálohy klientskych dát vo forme stažitelného archívu, ktorý obsahuje:

  • dump SQL databázy (súbor .SQL)
  • repozitár knižnice médií
€60 jednorázovo

Balíček E-learningový portál A

Balík obsahuje tieto služby: analýza a návrh portálu podľa Vašich potrieb a zadania, príprava a implementácia grafiky Úvodné stránky, pridanie až 10-tich obsahových stránok vrátane stránky Kontakty, návrh navigácie a pridanie podmenu, naplnenie obsahu stránok z dodaných podkladov, korektúra obsahu stránok, aktivácia komponenty Kategórií kurzov, Články a novinky a Kontaktný formulár.

Výstupom je Vaša prispôsobená cloudová inštancia Learnis LMS.

Poznámka: Mesačný poplatok zahŕňa prenájom potrebných komponentov.

€800 jednorázovo

€79 mesačne

Balíček E-learningový portál B

Balík obsahuje tieto služby: Rovnako ako E-learningový portál A a navyše: pridanie až 30 obsahových stránok, plný prístup do Web CMS (vrátane pridávanie a mazanie stánok), ďalej aktivácia komponentov Formuláre, Odoslané formuláre, Šablóny stránok, Master page, Page layout , Galéria, Súbory na stiahnutie, Ankety, Banery a Mapa stránok.

Výstupom je Vaša prispôsobená cloudová inštancia Learnis LMS.

Poznámka: Mesačný poplatok zahŕňa prenájom potrebných komponentov.

€4,000 jednorázovo

€239 mesačne

Platnosť cenníka od 1.8.2014. Posledná aktualizácia 1.7.2015.
Všetky ceny sú bez DPH.
Sme platcami DPH v Českej republike.

Zaujali sme Vás?

Radi zodpovieme Vaše otázky.

Telefon: +421 221 201 102